top of page

MYOB認可分銷商計劃

立即参加MYOB認可分銷商計劃,專享特級產品折扣及非凡優惠.

 

分銷MYOB產品及服務:

成為認可分銷商,可享有MYOB產品及服務分銷折扣。

 

 

MYOB分銷商非轉售版產品作自用:

MYOB認可分銷商可以特惠價購買MYOB非轉售版一套作自用。

 

 

免費基礎課程一位(價值HK$450)

MYOB認可分銷商可得MYOB基礎課程卷一張。

 

 

免費售前技術支援:

認可分銷商可享有免費售前支援,助您更了解您的客戶需要。

 

 

MYOB認可分銷商商標及銷售材料:

参加認可分銷商及於首次訂購後,我們將為您提供MYOB認可分銷商商標一個,並讓您將商標排放於您的卡片或網頁推廣、銷售材料上,我們亦會為您提供免費的產品展示盒及小冊子,助您更容易進行產品推銷。     

 

 

 

立即致電 2711 9930

bottom of page